Historia

Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik, Nowa Era)

Wskaż obszary zamieszkiwane ... 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wskaż obszary zamieszkiwane ...

Praca z mapą
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

1.Wskaż obszary zamieszkiwane przez poszczególne mniejszości narodowe. 

Obszary zamieszkiwane przez poszczególne mniejszości narodowe:

 • Niemcy - obszar Górnego Śląska oraz Wielkopolski
 • Ukraińcy - Wołyń, Galicja Wschodnia
 • Białorusini - Polesie, wschodnia część Wileńszczyzny
 • Litwini - Wileńszczyzna, głównie obszary zachodniej Wileńszczyzny 

2. Podaj nazwy miast , w których mieszkało wielu Żydów. 

 • Warszawa
 • Płock
 • Łódź
 • Częstochowa
 • Kraków
 • Przemyśl
 • Kielce
 • Lublin
 • Zamość
 • Chełm
 • Lwów
 • Tarnopol
 • Stanisławów
 • Brześć nad Bugiem
 • Łomża
 • Białystok
 • Pińsk
 • Nowogródek
 • Wilno

3. Odpowiedz, jakie mniejszości narodowe - oprócz uwzględnionych na mapie - żyły w II Rzeczpospolitej. Odszukaj potrzebne informacje w encyklopedii lub internecie. 

W II Rzeczypospolitej poza wymienionymi na mapie mniejszościami narodowymi żyli jeszcze:

 •  Ormianie
 • Czesi
 • Słowacy

DYSKUSJA
user profile image
Maciek

8 listopada 2017
Dzieki za pomoc :)
user profile image
Gość

5 listopada 2017
THX
user profile image
Bogdan

20 października 2017
dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie