Historia

Opisz przebieg walk z armią rosyjską w 1831 roku 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Opisz przebieg walk z armią rosyjską w 1831 roku

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
Na forum klasy
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
 • Przebieg walk z armią rosyjską w 1831 roku:

- Na czele polskiej armii stanął gen. Józef Chłopicki, który nie wierzył w zwycięstwo powstania, ogłosił się dyktatorem aby doprowadzić do ugody z carem Mikołajem II;

- W styczniu 1831 roku  sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja II;

- W odpowiedzi Rosjanie skierowali do Polski stutysięczną armię wyposażoną w 350 armat. Przeciwko niej Polacy wystawili około 50 tysięcy żołnierzy i 100 dział;

- 25 lutego 1831 roku pod Grochowem rozegrała się jedna z najkrwawszych bitew powstania, która powstrzymała marsz armii carskiej na Warszawę. W starciu został ranny gen. J. Chłopicki;

- W kolejnych tygodniach Polacy odnieśli wiele zwycięstw, jednak błędna polityka kolejnego dowódcy powstania - Jana Zygmunta Skrzyneckiego doprowadziła do klęski w bitwie pod Ostrołęką;

- Od tego momentu inicjatywę w walce przejęli Rosjanie;

- We wrześniu 1831 roku armia rosyjska rozpoczęła oblężenie Warszawy, prowadzone przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza;

- Mimo bohaterskiej obrony Woli przez legendarnego gen. Józefa Sowińskiego, linia obrony została przełamana. Warszawa skapitulowała;

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
dzięki!
Informacje
Wczoraj i dziś 6
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie