Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Kurczące się zasoby naturalne 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Kurczące się zasoby naturalne

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wyjaśnij, w jaki sposób ludzkość zużywa naturalne zasoby Ziemi.

- Ludzkość zużywa naturalne zasoby Ziemi poprzez eksploatację węgla, ropy naftowej oraz gazu, składowanych przez Ziemię przez miliony lat. Ponadto wycinamy lasy, wykorzystujemy glebę pod uprawy oraz hodowlę zwierząt, łowimy olbrzymie ilości ryb i owoców morza.

2. Wymień skutki niszczenia środowiska naturalnego.

-  zanieczyszczenie wód i powietrza w skali całego globu;

- całkowita eksploatacja zasobów ziemskich;

- chemizacja rolnictwa;

- emisja gazów cieplarnianych do atmosfery tworzy efekt cieplarniany;

- dewastacja roślinności i gleby;

-  wydobycie węgla kamiennego oraz innych surowców prowadzi do degradacji i silnego przeobrażenia rzeźby terenu;