Historia

Wyjaśnij znaczenie terminów 4.87 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
 • "opozycja demokratyczna" - w okresie PRL tworzyli ją ludzie, których celem było przywrócenie w Polsce zasad demokracji. Zakładali oni nielegalne organizacje, broniące swobód i praw obywatelskich. Byli wspierani przez Kościół katolicki oraz Polaków przebywających na emigracji. Do głównych organizacji opozycyjnych okresu PRL należą: KOR (Komitet Obrony Robotników) oraz ROPCiO (Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela);
 • "Żołnierze Wyklęci" -  mianem tym zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej w dalszym ciągu walczyli o wolność i niepodległość Polski z sowieckim okupantem. Żołnierze Wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni, powędrowali do lasów, by bronić miejscową ludności przed kradzieżami i  bestialstwem ze strony MO, UB i NKWD. Żołnierze podziemia antykomunistycznego walczyli o wolność i niezawisłość Narodu Polskiego.
 • "stan wojenny" - sytuacja w państwie, której rządzący sprawują władzę za pomocą wojska, a prawa obywateli są zawieszone. Stan wojenny w PRL wprowadzony przez władze 13 grudnia 1981 roku w obawie przed członkami NSZZ "Solidarność" w celu ratowania zagrożonej dominacji komunistów w Polsce. Realizowany przez ekipę generała Wojciecha Jaruzelskiego skupioną w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, ograniczał prawa obywatelskie m.in. przez zawieszenie większości swobód obywatelskich, ścisłą kontrolę mass mediów, delegalizację związków zawodowych i internowanie ich działaczy. 
DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 6
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie