Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Czym była żelazna kurtyna? 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Czym była żelazna kurtyna?

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wyjaśnij znaczenie wyrażenia "żelazna kurtyna".

- "Żelazna kurtyna" - symboliczne określenie politycznego, gospodarczego i kulturowego podziału Europy, który rozpoczął się w 1945 roku, a polegał na odizolowaniu państw podporządkowanych ZSRR, od innych części świata.

Termin "żelazna kurtyna" pochodzi z przemówienia Winstona Churchilla wygłoszonego w Fulton w USA ( w marcu 1946 roku), w którym wezwał on Stany Zjednoczone do przeciwstawienia się polityce prowadzonej przez Józefa Stalina - zmierzającej do rozszerzenia wpływów sowieckich i systemu komunistycznego. Przemówienie Churchilla jest uważane za początek zimnej wojny.

2. Wymień państwa, które po wojnie znalazły się pod wpływem ZSRR.

 • Polska (PRL)
 • NRD
 • Czechosłowacja
 • Węgry
 • Rumunia
 • Jugosławia
 • Bułgaria
 • Albania