Historia

Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik, Nowa Era)

Wyjaśnij, w jaki sposób władze Niemiec i ZSRR 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, w jaki sposób władze Niemiec i ZSRR

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Władze Niemiec oraz ZSRR prowadziły planową politykę wyniszczenia narodu polskiego: przeprowadzano masowe egzekucje, wywożono ludzi do obozów koncentracyjnych, sowieckich łagrów oraz do ciężkich robót przymusowych w głąb III Rzeszy. Sowieci kierowali swoje działania głównie przeciw klasom posiadającym: urzędnikom, inteligencji oraz ziemianom. Setki tysięcy Polaków zesłano do katorżniczej pracy na Syberię oraz do Kazachstanu, gdzie masowo umierali z głodu, wyczerpania organizmu oraz z powodu surowego klimatu. Młodych mężczyzn siłą wcielano do sowieckiego wojska - Armii Czerwonej. Polskich oficerów masowo mordowano w bezimiennych mogiłach - m.in. w Katyniu, Charkowie, Miednojach, Piatichatkach oraz w Bykowni. Niemcy dążyli przede wszystkim do wymordowania polskiej inteligencji - Sonderaktion Krakau, Akcja AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion - nadzwyczajna akcja eksterminacyjna niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie), masowe mordy w więzieniu "Pawiak", egzekucje w Kampinowskim Parku Narodowym. Na masową skalę likwidowano polskie instytucje kulturalne i naukowe. Zamykano szkoły, uczelnie wyższe, archiwa, biblioteki oraz muzea. Okupanci dopuszczali się licznych grabieży, nacisków oraz represji.

DYSKUSJA
Informacje
Wczoraj i dziś 6
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21087

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie