Historia

Autorzy:Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Dowiedz się, jak nazwano plan ataku III Rzeszy 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Dowiedz się, jak nazwano plan ataku III Rzeszy

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

  • Plan ataku III Rzeszy na ZSRR nosił kryptonim: "Barbarossa"  z języka niemieckiego "Unternehmen Barbarossa". 
  • Autorem planu natarcia na Związek Radziecki był sam Adolf Hitler, który 18 grudnia 1940 r. wydał dyrektywę nr 21, przedstawiającą założenia kampanii. Operacją "Barbarossa" planowano rozpocząć 15 maja 1941 roku, jednak konieczność interwencji w Jugosławii i Grecji zmusiła niemieckich planistów do przesunięcia ofensywy o miesiąc do przodu. Opóźnienie to jest często podawane jako jedna z przyczyn niepowodzenia całej kampanii.
  • Operacja ta uważana jest za największą i najważniejszą kampanię niemiecką w czasie II wojny światowej, której porażka zdecydowała ostatecznie o przegranej Niemiec.
  • Plan Barbarossa zakładał błyskawiczny marsz na wschód.
  • Niemcy działali według sprawdzonej metody wojny błyskawicznej (blitzkrieg). Główne siły stanowiły oddziały pancerne i zmotoryzowane, wspierane przez lotnictwo. Za nimi posuwała się piechota, oczyszczająca zdobyty teren. Niemcy skutecznie przeprowadzali operacje okrążające – w kotłach pod Białymstokiem, Mińskiem i Smoleńskiem udało się za każdym razem okrążyć po kilkaset tysięcy sowieckich żołnierzy.
  • Plan "Barbarossa" zakładał zdobycie Moskwy, Leningradu i Donbasu, Kijowa, a następnie dotarcie wojsk niemieckich do linii Archangielsk-Wołga-Astrachań.
  • Nazwa „Barbarossa” wywodzi się od przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy .