Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Oblicza geografii 3. Karty pracy ucznia zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Przyporządkowano określeniom odpowiednie numery na mapie:

Platforma prekambryjska:

Komentarze