Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Wymień trzy walory kulturowe Polski: 

1. Stare Miasto w Krakowie.

Komentarze