Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Poprawne zdania:

A. Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. średnia temperatura powietrza spada

Komentarze