Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie:

Żyzność to naturalna zdolność gleby do zaspokajania

Komentarze