Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Uzupełniona tabela:

Nazwa zjawiska

zator lodowy 

Komentarze