Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 8, Zeszyt ćwiczeń

Wymienione elementy na mapie należy zaznaczyć w następujący sposób:

Komentarze