Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 8, Zeszyt ćwiczeń

W kolejnych wierszach tabeli należy wybrać następujące odpowiedzi (w ostatniej kolumnie podano wyjaśnienie, jeśli uznano, że może być ono przydatne):

1. Antarktyda jest kontynentem, na którym zgodnie z prawem międzynarodowym wolno składować odpady. P F Na Antarktydzie nie można składować odpadów - wynika to z protokołu madryckiego podpisanego w 1991 roku.
2. Pierwsi ludzie dotarli do bieguna północnego i południowego na początku XX wieku. P F Faktycznie oba bieguny zdobyto na początku XX wieku - biegun północny w 1909 roku, a biegun południowy w 1911.
3. W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się topnienie pokrywy lodowej w Arktyce.

Komentarze