Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 8, Zeszyt ćwiczeń

Należy skreślić następujące określenia:

A. Kauczuk naturalny zapewnia około 40% / 60% zapotrzebowania na ten surowiec.

Wyjaśnienie: Z tekstu wynika, że kauczuk syntetyczny pokrywa obecnie 60% zapotrzebowania na ten surowiec, stąd prosty wniosek, że pozostałe 40% pokrywa kauczuk naturalny.

 

B. Głównym rejonem upraw kauczuku naturalnego jest obecnie

Komentarze