Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 8, Zeszyt ćwiczeń

a)

Aby obliczyć, jakie plony uzyskano na danym obszarze, należy skorzystać z następującego wzoru:

 

gdzie:

p - plony rośliny

Z - zbiory roślin (w dt)

P - powierzchnia upraw

 

Znając wzór, obliczmy plony ryżu w Indonezji i Japonii:

Indonezja:

 

Podstawmy dane z tabeli do wzoru:

  

Komentarze