🎓 W tabeli przedstawiono strukturę pracujących (w %) według sektorów gospodarki... - Zadanie 1: Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 82
Przedmiot:
Geografia
Wybrana książka:
Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)
Klasa:
II technikum
Strona 82

W tabeli przedstawiono strukturę pracujących (w %) według sektorów gospodarki...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

W zadaniu mamy następującą tabelę, z trzema wolnymi nazwami państw do wpisania (mamy do wyboru Czechy, Grecję, Holandię, Turcję oraz Wielką Brytanię - nazwy sektorów zapisano skrótami):

Kraj 2000 r. 2015 r.
R, L i R P i B U R, L i R P i B U
w % pracujących ogółem
Polska 18,8 30,8 50,4 11,5 30,5 57,9
  36,0 24,0 40,0 20,4 27,2 52,4
  5,1 39,5 55,4 2,9 38,0 59,1
  17,4 22,6 60,0 12,9 14,9 72,2

 

Zwracamy uwagę na pierwszy wiersz. W 2000 roku w I sektorze gospodarki pracowało tam aż 36% ludności, a w roku 2015 - 20,4%. Są to najwyższe wartości w tabeli. Tak duży odsetek pracujących w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie jest charakterystyczny dla państw słabo rozwiniętych i rozwijających się. Najsłabiej rozwiniętym państwem pod względem gospodarczym spośród wymienionych jest Turcja. Wpisujemy więc nazwę tego kraju do tabeli:

Kraj 2000 r. 2015 r.
R, L i R P i B U R, L i R P i B U
w % pracujących ogółem
Polska 18,8 30,8 50,4 11,5 30,5 57,9
Turcja 36,0 24,0 40,0 20,4 27,2 52,4
  5,1 39,5 55,4 2,9 38,0 59,1
  17,4 22,6 60,0 12,9 14,9 72,2

 

W kolejnym wierszu zwraca uwagę fakt

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Violetta Feliniak, Ewa Jaworska
ISBN:
9788326739781
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Damian
92551

Nauczyciel

Nauczyciel geografii i przyrody z pięcioletnim doświadczeniem. Interesuje się tenisem ziemnym oraz geologią.