🎓 Oceń, czy poniższe informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P... - Zadanie 3.1.: Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 78
Przedmiot:
Geografia
Wybrana książka:
Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)
Klasa:
II technikum
Strona 78

Oceń, czy poniższe informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P...

3.1.
 Zadanie

3.2.
 Zadanie

Kolejne zdania należy ocenić w następujący sposób (poprawne odpowiedzi są pogrubione i zakolorowane na pomarańczowo; w ostatniej kolumnie, gdy uznano to za przydatne, dopisano wyjaśnienie):

1. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rośnie udział osób zatrudnionych w przemyśle i w usługach. P F Zdanie fałszywe. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym faktycznie obserwuje się ciągły wzrost zatrudnienia w usługach. jednak w przypadku przemysłu tak nie jest. Wzrost zatrudnienia w przemyśle jest obserwowany tylko mniej więcej do połowy fazy industrialnej, później następuje spadek zatrudnienia w tym sektorze gospodarki (między innymi ze względu na mechanizację produkcji).
2. Faza informacyjna jest najmłodszą z faz rozwoju cywilizacyjnego.
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Violetta Feliniak, Ewa Jaworska
ISBN:
9788326739781
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Damian
97891

Nauczyciel

Nauczyciel geografii i przyrody z pięcioletnim doświadczeniem. Interesuje się tenisem ziemnym oraz geologią.