Klasa
II liceum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Oblicza geografii 2. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Należy wybrać następujące odpowiedzi (zostały one pogrubione i zaznaczone na pomarańczowo):

Na fotografii oznaczonej numerem 2 przedstawiono

Komentarze