Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Ciekawi świata 3 - Geografia. Część 1. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Długość okresu wegetacyjnego to jeden z czynników jaki ma wpływ na osiągane plony, z tego względu duże plony osiągane są na zachodzie kraju m. in. na Nizinie Śląskiej, 

Komentarze