Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 7, Zeszyt ćwiczeń
1. W latach 50. i 60. XX wieku w większości... P F
2. Obecnie ujemny przyrost naturalny...

Komentarze