Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 6, Zeszyt ćwiczeń

Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:

Lp. Informacja Nazwa kraju Litera na mapie
1. W tym kraju panują najlepsze w Europie warunki do rozwoju energetyki geotermalnej. Islandia A
2. Funkcjonuje tam sieć kolei dużych prędkości TGV.

Komentarze