Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 6, Zeszyt ćwiczeń

W tekście należy podkreślić następujące informacje:

Europa ma powierzchnię 10,5 mln km2 i jest jednym z najmniejszych kontynentów. Jest

w całości położona na półkuli północnej. Na wschodzie sąsiaduje z Azją. Od zachodu oblewają

ją wody Oceanu Atlantyckiego, a od północy - wody Oceanu Arktycznego. Od Afryki Europę

oddziela Morze Czarne.

Komentarze