Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Kolejne zdania należy ocenić w następujący sposób:

 

a. Migracja związana z powrotem ludności do kraju ojczystego to repatriacja. P

 

b. Osoby wyjeżdżające z danego kraju nazywamy emigrantami.

Komentarze