Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Polska 7, Podręcznik

gospodarka morska - jest to każdy rodzaj gospodarowania związany z dostępem państwa do morza.

Komentarze