Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Polska 7, Podręcznik
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

  • 3

    Zadanie

Użytki rolne - to każdego rodzaju tereny, które są wykorzystywane do produkcji rolniczej. Do użytków rolnych zaliczamy m.in. grunty

Komentarze