Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia 7, Zeszyt ćwiczeń
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

a) Przed 1989 r. w Polsce przemysł był oparty na założeniach gospodarki rynkowej.

Przed 1989 r. w Polsce przemysł był oparty na założeniach gospodarki centralnie planowanej (socjalistycznej).

Komentarze