Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 7, Podręcznik

W strefach podmiejskich w wyniku rozwoju dużych miast następuje zmiana

Komentarze