Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Planeta Nowa 7, Podręcznik

Do przyczyn bezrobocia w Polsce należy zaliczyć m.in.:

1. Słabość oraz zacofanie technologiczne polskiej gospodarki;

2. Zmiana systemu polityczno-gospodarczego (nowe realia gospodarcze - gospodarka wolnorynkowa);

Komentarze