Klasa
I liceum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia dla maturzysty 1. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Wymianę wody między hydrosferą i atmosferą... - F (problematyczne stwierdzenie - określenie mały obieg wody dotyczy cyklu hydrologicznego, który zachodzi jedynie w obrębie oceanu bądź jedynie w obrębie lądu; mały obieg lądowy obejmuje też litosferę, więc jest to zdanie fałszywe; z drugiej strony mały obieg w obrębie oceanów dotyczy faktycznie wymiany wody tylko między hydrosferą a atmosferą, tak więc wówczas można byłoby to zdanie uznać za prawdziwe; uznajemy jednak, że jest to stwierdzenie zbyt ogólne a tym samym fałszywe);

2. W klimacie zwrotnikowym suchym...

Komentarze