Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Geografia dla maturzysty 1. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1.

Nazwa strefy klimatycznej:

Komentarze