Porównaj średnią długość trwania życia Polaków... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Geografia

Porównaj średnią długość trwania życia Polaków...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Zadanie rozwiązano na podstawie danych GUS z rocznika statystycznego "Trwanie życia w 2015 r.".

Aby rozwiązać to zadanie należy najpierw odnaleźć dane na temat średniej długości trwania życia w wybranych krajach Europy. Przykładowe dane zestawiono poniżej w tabeli:

 


Państwo

Średnia długość trwania życia

kobiety

mężczyźni

Ukraina

76,1

66,3

Bułgaria

78,0

71,1

Słowacja

80,5

73,3

Polska

81,6

73,8

Norwegia

84,2

80,1

Islandia

84,5

81,3

Francja

86,0

79,5

 

Na podstawie danych w tabeli możemy wysnuć następujące wnioski: średnia długość życia w Polsce jest większa niż w krajach Europy Wschodniej, takich jak np. Bułgaria czy Ukraina. Natomiast w wielu krajach wysoko rozwiniętych na naszym kontynencie, średnia długość trwania życia jest o kilka lat większa. Dobrym przykładem są tu kraje skandynawskie (np. Norwegia, Islandia) i kraje Europy Zachodniej (Francja).

DYSKUSJA
user profile image
Gość

30-10-2017
dzieki :)
user profile image
Gość

07-10-2017
dzięki
Informacje
Puls Ziemi 3
Autorzy: Roman Malarz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Damian

5182

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie