Klasa
II gimnazjum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Bliżej geografii 2, Zeszyt ćwiczeń

I. Saldo migracji zewnętrznych... - fałsz (w roku 1959 imigrantów było więcej niż emigrantów);

II. Największy ubytek ludności Polski... - fałsz;

Komentarze