Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Geografia
Wybierz książkę
Bliżej geografii 1, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

Tytuły pięciu map, przy których są dodatkowe ilustracje:

1. Świat - strefy klimatyczne; Tytuł ilustracji - Klimat i środowisko przyrodnicze wybranych stacji klimatologicznych;

2. Polska - jednostki stratygraficzne bez utworów plejstocenu i holocenu; Tytuł ryciny - Polska - przekrój geologiczny;

3. Polska - klimat; Tytuł wykresu: Średnie miesięczne temperatury i opady;

4. Świat - turystyka; Tytuł wykresu - Turyści przyjeżdżający w ciągu roku na pobyt dłuższy niż 1 dzień (w wybranych państwach);

5. Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego; Tytuł diagramu - Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego ogółem (2000 r.);

Komentarze