Korzystając z dostępnych źródeł ustal, kim... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Geografia

Korzystając z dostępnych źródeł ustal, kim...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4*
 Zadanie

Nelson Mandela był prezydentem RPA oraz jednym z głównych przywódców ruchu politycznego przeciwko apartheidowi. Działał na rzecz praw człowieka za co został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Odegrał decydującą rolę w przemianach w RPA po 1991 roku. Jako prezydent prowadził politykę liberalizmu gospodarczego. Pomimo tego wzrosły również wydatki na świadczenia społeczne, co poprawiło jakość życia wielu mieszkańców. Wiele gospodarstw domowych za jego kadencji zostało podłączonych do sieci telefonicznej i energetycznej. Podjał również walkę z analfabetyzmem, poprzez włączanie do obowiązkowej edukacji coraz większej liczby dzieci. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-22
dzięki :):)
Informacje
Planeta Nowa 2
Autorzy: Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Damian

2797

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie