Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 3. Karty pracy zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

4.1

Rozpatrujemy cząstkę na rys. 1 jako proton.

Cząstka porusza się równolegle do linii pola magnetycznego, więc nie działa na nią żadna siła magnetyczna.

Ruch protonu będzie odbywał się:

C. poziomo, wzdłuż linii prostej w lewo

 

4.2

Komentarze