Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Dane:

 

 

 

  

 

 

 

 

Przekładnia transformatora to stosunek:

 

gdzie  i  są liczbami zwojów odpowiednio na obwodzie pierwotnym i wtórnym,  i  są napięciami odpowiednio na obwodzie pierwotnym i wtórnym oraz  i  są natężeniami prądów płynących odpowiednio na obwodzie pierwotnym i wtórnym. 

Zauważmy zatem, że napięcie na pierścieniu może zostać przedstawione wzorem:

Komentarze