Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Dane:

 

   

 

 

    

Rozwiązując to zadanie skorzystamy również z:

▶ temperatura wrzenia wody: , czyli

▶ gęstość wody:   

▶ ciepło właściwe dla wody:

 

  

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Sprawność cyklu cieplnego możemy przedstawić jako iloraz uzyskanej pracy i energii dostarczonej do układu:

 

gdzie:

Komentarze