Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Dane:

 

 

 

 

 

Obliczmy wartość ładunku przepływającego w czasie 1 godziny przy natężeniu 1 mA. Natężenie prądu w przewodniku opisujemy wzorem:

Komentarze