Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Prawidłowo ułożone zdania:

A. Siatka dyfrakcyjna pozwala... III. ...położenie jasnych prążków interferencyjnych zależy od długości fali.

Komentarze