Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 3. Szkoła branżowa I stopnia, Podręcznik

Częstotliwość fali rozchodzącej się na wodzie wynosi:

Okres tej fali będzie równy:

Wiemy, że w czasie jednego okresu dany punkt powróci ponownie na grzbiet fali. Zatem po czasie równym połowie okresu punkt ten znajdzie się w najniższym położeniu (dolina fali).

Po czasie 1 sekundy punkt ten znajdzie się w najniższym położeniu. 

Komentarze