Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7 i 8, Zbiór zadań

1. Siły mają kierunek poziomy. 

Siły zwrócone w prawo mają wartość:

 

Siły zwrócone w lewo mają wartość:

 

Ponieważ:

 

To siły te równoważą się.

 

2. Siły mają kierunek poziomy. 

Siły zwrócone w prawo mają wartość:

 

 

Siły zwrócone w lewo mają wartość:

 

Zauważmy, że:

 

 

Ponieważ:

 

To siły te równoważą się.

 

3. Siły mają kierunek pionowy. 

Siły zwrócone w górę mają wartość:

 

Siły zwrócone w dół mają wartość:

 

 

Zauważmy, że:

 

 

Ponieważ:

 

To siły te nie równoważą się.

 

4. Siły mają kierunek pionowy. 

Siły zwrócone w górę mają wartość:

 

 

Siły zwrócone w dół mają wartość:

 

Zauważmy, że:

 

 

Ponieważ:

 

To siły te nie równoważą się.

 

5. Siły mają kierunek poziomy. 

Siły zwrócone w prawo mają wartość:

 

Siły zwrócone w lewo mają wartość:

  

 

Zauważmy, że:

 

 

Ponieważ:

 

To siły te równoważą się.

 

6. Siły mają kierunki poziome i pionowe. 

Zbadajmy najpierw siły w kierunku pionowym.

Siły zwrócone w górę mają wartość:

 

 

Siły zwrócone w dół mają wartość:

 

Zauważmy, że:

 

 

Ponieważ:

 

To siły te równoważą się.

Następnie sprawdźmy siły w kierunku poziomym.

Siły zwrócone w prawo mają wartość:

 

Siły zwrócone w lewo mają wartość:

  

 

Zauważmy, że:

 

 

Ponieważ:

 

To siły te równoważą się.

Komentarze