Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka. Zbiór zadań 1 - 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Dane:

 

Rozwiązanie:

a.

Moc każdej z żarówek możemy wyrazić jako:

Natężenie prądu płynącego przez daną żarówkę wyznaczymy korzystając z prawa Ohma:

Stąd moc żarówki wynosi:

Komentarze