Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
To jest fizyka 7, Zeszyt ćwiczeń

a)

Początkowa temperatura 1 kg wody wynosiła 30oC

Podczas dostarczenia 4200 J energii podnosimy temperaturę 1 kg wody o 1oC. Podczas dostarczenia 42 kJ energii czyli 42 000 J ogrzejemy 1 kg wody o 10oC

Podczas dostarczenia 84 kJ energii czyli 84 000 J ogrzejemy 1 kg wody o (84kJ:42kJ)=2 czyli 2.10oC=20oC

Podczas dostarczenia 126 kJ energii czyli 126 000 J ogrzejemy 1 kg wody o (126kJ:42kJ)=3 czyli 3.10oC=30oC

Podczas dostarczenia 168 kJ energii czyli 168 000 J ogrzejemy 1 kg wody o (168kJ:42kJ)=4 czyli 4.10oC=40oC

 

Dostarczona energia E

0 kJ

42 kJ

84 kJ

126 kJ

168 kJ

Temperatura t

30 oC

40 oC

50 oC

60 oC

70 oC

b)

 

c)

Punkty te układają się wzdłuż linii prostej nachylonej do osi x pod pewnym kątem

Komentarze