🎓 Na rysunku zaznaczono siłę ciężkości działającą - Zadanie 3: To jest fizyka 7 - strona 46
Przedmiot:
Fizyka
Wybrana książka:
To jest fizyka 7 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 46

Na rysunku zaznaczono siłę ciężkości działającą

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Pierwszy kamień (od lewej strony):

  

W tym podpunkcie mamy podaną zarówno masę kamienia, jak i długość wektora siły, stąd wartość siły ciężkości możemy obliczyć wg. dwóch sposobów.

I sposób obliczenia wartości siły ciężkości

Wektor siły ma długość 2,5 cm. Jeśli siłę o wartości 2 N obrazuje strzałka o długości 1 cm, to strzałka o długości 2,5 cm obrazuje siłę o wartości 2,5 razy większej.

II sposób obliczenia wartości siły ciężkości

Drugi kamień:

Jeśli strzałka o długości 1 cm obrazuje siłę o wartości 2 N, to siłę o wartości 6 N będzie obrazować strzałka o długości proporcjonalnie 3 razy dłuższej, czyli 3 cm.

  

Na podstawie tych dwóch przykładów zauważamy pewną zależność: długość wektora siły (podana w centymetrach) odpowiadającego danej sile jest dwa razy mniejsza od wartości tej siły podanej w niutonach.

Trzeci kamień

Pamiętamy, że długość wektora siły podana w centymetrach jest dwa razy mniejsza od wartości tej siły podanej w niutonach, stąd:

 

Czwarty kamień:

Pamiętamy, że długość wektora siły podana w centymetrach jest dwa razy mniejsza od wartości tej siły w niutonach, stąd:

 

Zaznaczamy na rysunkach odpowiednie wektory:

Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
Zeszyt ćwiczeńTo jest fizyka 7
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Marcin Braun, Weronika Śliwa
ISBN:
9788326739163
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ola
169696

Nauczyciel

Z wykształcenia fizyk. W wolnym czasie lubię podróżować i udzielam się w schronisku dla zwierząt