Jaki jest współczynnik załamania materiału... - Zadanie 11: Zbiór prostych zadań z fizyki - strona 78
Wybierz przedmiot
Brak innych książek z tego przedmiotu

Jaki jest współczynnik załamania materiału...

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

11
 Zadanie

Promienie skupiają się w punkcie będącym ogniskową soczewki. Zaznaczmy kąt padania i kąt załamania światła w kuli. Z własności kuli wiemy, że styczna do kuli jest prostopadła do promienia tej kuli. Korzystając z prawa załamania (prawo Snella) wiemy, że stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach i zwaną względnym współczynnikiem załamania ośrodka drugiego względem pierwszego:

 

Można to zilustrować rysunkiem:

Przyjmujemy, że współczynnik załamania światła w powietrzu wynosi 1. Wówczas współczynnik załamania materiału, z którego wykonana jest kula wynosi:

 

 

Zaznaczmy pozostałe kąty w kuli utworzone przez przedłużanie poszczególnych odcinków oraz oznaczmy punkty przecięcia tych odcinków Wyznaczmy zależność kąta padania od kąta załamania:

Trójkąt AOB jest trójkątem prostym. Korzystając z własności miar kątów wewnętrznych trójkąta otrzymujemy, że:

 

 

 

Wówczas z trójkąta ABC otrzymujemy:

 

 

 

 

 

Wiemy, że dla małych kątów (tych biegnących blisko osi) stosunek sinusów tych katów ma się, jak stosunek wielkości tych kątów. Wówczas możemy zapisać, że:

 

 

 

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Krzysztof Chyla
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
ISBN: 9788385434085
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3597ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA114WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE26KOMENTARZY
komentarze
... i184razy podziękowaliście
Autorom