🎓 Ciała A i B znajdujące się w odległości... - Zadanie 18: Fizyka. Zbiór zadań 1. Po gimnazjum - strona 34
Fizyka
Fizyka. Zbiór zadań 1. Po gimnazjum (Zbiór zadań, Operon)

 

Korzystając z wykresów możemy zauważyć, że oba ciała poruszają się ruchem jednostajnym. Odczytajmy zmiany drogi i i odpowiadające im zmiany czasu dla obu ciał:

 

 

Średnia szybkość ruchu jest stosunkiem całkowitej drogi przebytej przez ciało do całkowitego czasu ruchu:

 

gdzie vśr jest szybkością średnią, Δt jest całkowitym czasem, Δs jest całkowitą drogą jaką pokonało ciało. Z tego wynika, że szybkości średnie poszczególnych ciał będą wynosiły:

 

 

Odp.: Pierwsze ciało porusza się z szybkością , a drugie ciało porusza się z szybkością  

 

 

Ciała poruszają się naprzeciwko siebie. Z poprzedniego podpunktu wiemy, że ich szybkości wynoszą:

 

Dla ciała poruszającego się ruchem jednostajnym drogę możemy przedstawić za pomocą wzoru:

 

gdzie s jest drogą jaką przebyło ciało poruszające się ze stałą prędkością v w czasie t. Załóżmy, że ciało A przebywa pewną drogę sA

 

W tym samym czasie ciało B pokonuje drogę:

 

Ciała spotykają się oraz wiemy, że odległość pomiędzy ciałami wynosi:

 

Wówczas czas, po jakim spotkają się ciała przedstawimy zależnością:

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Odp.: Ciała spotkają się po  

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376808918
Autor rozwiązania
user profile

Ewelina

10577

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3615ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA3964WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE495KOMENTARZY
komentarze
... i6819razy podziękowaliście
Autorom