Ciekawi świata 2 - Fizyka. Podręcznik zakres rozszerzony cz. 1 (Podręcznik, Operon)

Jeżeli elektrody ogniwa połączymy... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

`R_1=5\ Omega` 

`R_2 =2\ Omega` 

`U_1 = 10\ V` 

`U_2 = 8\ V` 

Szukane:

`r=?` 

`ccE=?` 

Rozwiązanie:

Korzystając z prawa Ohma dla całego obwodu otrzymujemy wzór:

`I = ccE/(R+r)` 

gdzie I jest natężeniem prądu płynącego przez obwód zamknięty o wartości siły elektromotorycznej `ccE`, który ma opór wewnętrzny r i zewnętrzny R. Zauważmy, że natężenie prądu w całym obwodzie będzie równe natężeniu prądu przepływającego przez opory zewnętrze. Z tego wynika, że z prawa Ohma możemy zapisać:

`I = U/R`  

Wówczas otrzymujemy zależność:

`I = ccE/(R+r)` 

`U/R = ccE/(R+r)` 

`R  ccE = U  (R+r)` 

Wówczas dla poszczególnych oporów zewnętrznych i napięć otrzymujemy, że:

`R_1  ccE = U_1 (R_1+r)  " oraz "  R_2  ccE=U_2  (R_2+r)` 

Otrzymujemy układ równań w postaci:

`{(R_1*ccE = U_1*(R_1 + bbr)),(R_2*ccE = U_2*(R_2 + bbr)):}` 

`{(5\ Omega*ccE = 10\ V*(5\ Omega + bbr) \ \ \ \ |:5),(2\ Omega*ccE = 8\ V*(2\ Omega+bbr) \ \ \ \ |:(-2)):}` 

`+({(1\ Omega*ccE = 2\ V*(5\ Omega + bbr)),(-1\ Omega*ccE = -4\ V*(2\ Omega + bbr)):})/(0 = 2\ V*(5\ Omega + bbr)-4\ V*(2\ Omega + bbr))` 

`0 = 2\ V*(5\ Omega + bbr)-4\ V*(2\ Omega + bbr) \ \ \ \ |+4\ V*(2\ Omega + bbr)` 

`4\ V *(2\ Omega + bbr) = 2\ V*(5\ Omega+bbr) \ \ \ \ |:2\ V` 

`2*(2\ Omega + bbr) = 5\ Omega + bbr` 

`4\ Omega +2  bbr = 5\ Omega + bbr \ \ \ \ |-bbr -4\ Omega` 

`bbr = 1\ Omega` 

Z tego wynika, że:

`R_2  ccE=U_2  (R_2+r) \ \ \ \ \ |:R_2` 

`ccE=U_2  (R_2+r)/R_2` 

`ccE=8\ V* (2\ Omega+1\ Omega)/(2\ Omega)` 

`ccE=""^4 strike(8)\ V* (3\ strike(Omega))/(strike(2)_1\ strike(Omega))` 

`ccE = 12\ V` 

Odp.: Siła elektromotoryczna wynosi `12\ V`, a opór wewnętrzny wynosi `1\ Omega.` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie