Fizyka 3. Dotacyjny materiał ćwiczeniowy (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Wiedząc, że w wodzie prędkość światła... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

Wiedząc, że w wodzie prędkość światła...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

`"Dane:"`

`"v"_"w"=225\ 000\ "km"/"s"`

`"c"=300\ 000\ "km"/"s"` 

`"n"_"sz"=1,5`

`"Szukane:"`

`"n"_"w",\ "v"_"sz"="?"`

Bezwzględny współczynnik załamania światła to wielkość informująca, ile razy prędkość rozchodzenia się światła w próżni jest większa od prędkości rozchodzeni się światła w danym ośrodku:

`"n"="c"/"v"`

Dla wody możemy go więc zapisać jako:

`"n"_"w"="c"/"v"_"w"`

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

`"n"_"w"=(300\ 000\ "km"/"s")/(225\ 000\ "km"/"s")`

`"n"_"w"~~1,3`

Teraz zapiszmy podobne równanie dla szkła:

`"n"_"sz"="c"/"v"_"sz"`

Przekształćmy je, żeby otrzymać wyrażenie na prędkość światła w szkle:

`"n"_"sz"="c"/"v"_"sz"\ \ \ "/" *"v"_"sz"`

`"n"_"sz"*"v"_"sz"=("c"*strike("v"_"sz"))/strike("v"_"sz")`   

`"n"_"sz"*"v"_"sz"="c"\ \ \ "/: n"_"sz"`

`(strike("n"_"sz")*"v"_"sz")/strike("n"_"sz")="c"/"n"_"sz"`   

`"v"_"sz"="c"/"n"_"sz"` 

Wstawiamy dane liczbowe i obliczamy:

`"v"_"sz"=(300\ 000\ "km"/"s")/(1,5)`

`"v"_"sz"=200\ 000\ "km"/"s"`

Odpowiedź: Współczynnik załamania światła w wodzie wynosi 1,3. Światło w szkle rozchodzi się z prędkością 200 000 km/s.

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka 3. Dotacyjny materiał ćwiczeniowy
Autorzy: Roman Grzybowski
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

6926

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie