Fizyka 7 (Zeszyt ćwiczeń, Operon)

Kulka, staczając się z równi ruchem jednostajnie... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Fizyka

Kulka, staczając się z równi ruchem jednostajnie...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

2
 Zadanie

a)

Kulka staczając się z równi porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Oznacza to, że w każdej kolejnej sekundzie pokonuje ona drogi, które mają się do siebie, jak kolejne liczby nieparzyste: 1:3:5:7...

Oznacza to, że skoro w pierwszej sekundzie kulka pokonała drogę 15 cm, to w czasie drugiej sekundy, pokonała drogę 3 razy większą:

`"s"_2=3*15\ "cm"=45\ "cm"`

w trzeciej sekundzie 5 razy większą:

`"s"_3=5*15\ "cm"=75\ "cm"`  

a więc w czwartej sekundzie aż 7 razy większą:

`"s"_4=7*15\ "cm"=105\ "cm"`

Odpowiedź: Kula przebędzie w drugiej sekundzie ruchu 45 cm, a w czwartek 105 cm. 

b)

W czasie pierwszych dwóch sekund kulka pokona drogę:

`"s"_"2s"="s"_1+"s"_2=15\ "cm"+45\ "cm"`

`"s"_"2s"=60\ "cm"`

Natomiast w czasie trzech sekund:

`"s"_"3s"="s"_1+"s"_2+"s"_3=15\ "cm"+45\ "cm"+75\ "cm"`

`"s"_"3s"=135\ "cm"`

Odpowiedź: W czasie pierwszych dwóch sekund ruchu kulka przebędzie drogę 60 cm, a w czasie trzech sekund - 135 cm.    

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Roman Grzybowski
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

11805

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie